Friday, September 7, 2012

tahu sumedang by jafunisun


tahu sumedang
by jafunisun
http://www.youtube.com/watch?v=EXVzK9yrUUc

tahu sumedang tahu nu matak sono
ceuk kuring can aya nu bisa ngelehkeun
tahu sumedang tahu nu pangraosna
komo dicengekan komo lamun disambelan

ngeunah ceuk murangkalih
ceuk nu kolot ceuk nu ngora
tipeuting nepi ka hayam kongkorongok
angger ngeunah ah ah..

ceuk saya tahu ieu anu ngenah
ceuk saya tahu nu pangraosna hu hu yeah
ceuk saya nu ieu karasa gurih
ceuk saya tahuna teh matak hade


sanes harewos karasa ku sorangan
nu ieu can aya nu bisa ngelehkeun
tahu sumedang tahu nu pangeunahna
erek disanguan raos oge ditambulan

ngeunah ceuk murangkalih
ceuk nu kolot ceuk nu ngora
tipeuting nepi ka hayam kongkorongok
angger ngeunah ah ah..

ceuk saya tahu ieu anu ngenah
ceuk saya tahu nu pangraosna hu hu yeah
ceuk saya nu ieu karasa gurih
ceuk saya tahuna teh matak hade

matak hade..